Editor de continguts

Procés de selecció per a cobrir places de conductor-perceptor de l'EMT-Palma

OFERTES D'OCUPACIÓ

Estat de l'expedient: Ofertes finalitzades

Procés de selecció per a cobrir places de conductor-perceptor de l'EMT-Palma

Tipus de contracte: Laboral Tipus de tramitació: Ordinària Procediment de contractació: Altres

Descripció

En data 15 de Gener de 2016, es publica la relació definitiva d'admesos i exclosos.  L'examen teòric serà el dissabte 23 de Gener de 2016, a l'Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB, a les 10:30 hores.

Per a tot aquell que vulgui estar present en el moment del sorteig dels models d'examen presentats, aquest es farà al mateix día a  les 9:00 hores al hall de l'edifici.

Per a poder realitzar l'examen serà necessari presentar l'original del DNI en vigor.

En data 18.01.2016, s'han detectat una sèrie d'errors materials a la llista definitiva del torn lliure. Es publica en data 18.01.2016 la llista definitiva del torn lliure un cop fetes les esmenes corresponents.

En data 22.01.2016, el Tribunal publica Resolució permetent a uns candidats la seva presentació a l'examen amb els criteris establerts a dita Resolució.

En data 23.01.2016, el Tribunal publica els llistats provisionals de l'examen teòric realitzat en la mateixa data.

En data 29.01.2016 el Tribunal publica els llistats provisionals de les persones que han de realitzar la prova de catalâ. 

En data 04.02.2016 el Tribunal publica resolució dels llistas provisionals de l'examen teòric realitzat en data 23.01.2016.

En data 04.02.2016 el Tribunal publica els llistats defnitius de les persones que han de realitzar la prova de catalâ, amb indicació de lloc i hores.

En data 08.02.2016 es publiquen els llistats provisionals de la prova de català.

En data 15.02.2016 el Tribunal publica:

- resolució de dia 3 de febrer de 2016;
resolució de dia 15 de febrer de 2016;
llistats definitius de les notes de l'examen teòric realitzat en data 23.01.2016;
llistats definitius dels resultats la prova de catalâ, amb indicació de lloc i hores;
- llistats de les persones que continuen el procés de selecció, segons els criteris establerts a les bases;
- llistats provisionals de la valoració de l'antiguitat en la possessió del carnet de conduïr "D" dels candidats que continuen el procés de selecció, segons els criteris establerts a les bases.

En data 19.02.2016 el Tribunal publica:

- llistats definitius de la valoració de l'antiguitat en la possessió del carnet de conduïr "D" dels candidats que continuen el procés de selecció, segons els criteris establerts a les bases;
- llistats dels candidats que han obtingut les 100 primeres puntuacions, segons els cirteris establerts a les bases, i que passen a entrevista personal;
- llistats de lloc, dates i horaris d'entrevista personal per ordre alfabètic.

En data 22.02.2016, el Tribunal publica els criteris de valoració de l'entrevista personal.

En data 02.03.2016, el Tribunal publica els llistats definitius de les notes de les persones que conformaran la llista, per ordre de nota, pendents de sorteig per a les posicions empatades. 

En data 04.03.2016, el Tribunal publica els llistats definitius, per ordre de nota, de les persones que conformaran la llista, una vegada realitzat el sorteig per a les posicions empatades. 

Documents adjunts

< Tornar

Estático: pie de página

 

  971 214 444

  900 701 127

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas