Introducción Perfil

Benvinguts al Perfil del contractant de l'Empresa Municipal de Transports de Palma de Mallorca

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació que realitza l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, en aquesta secció es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'EMT-Palma, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats. D'acord amb l'article 347 del de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de Contractes del Sector Públic, les licitacions publiques iniciades des del 9 de març de 2018 es publiquen en la plataforma de contractació del sector públic.

Per accedir a les contractacions iniciades abans del dia 9 de març de 2018, clicau a les pestanyes superiors d'aquesta pàgina.

Per accedir a les contractacions iniciades des del dia 9 de març de 2018, clicau aquí

 

Informació

Dades de contacte

Serveis Jurídics - Secció de contractació
Carrer Josep Anselm Clavé, 5 07002 Palma
971 214 444

  • Entitat:Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, S.A.
  • Òrgan de contractació:Consell d'Administració
  • Dependència que tramita l'expedient:Serveis Jurídics

Estático: pie de página

 

  971 214 444

  900 701 127

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas