Página: Tarjeta ciudadana

Targeta ciutadana

Targeta ciutadana

La targeta ciutadana sense contacte serveix com a títol unipersonal per pagar l'autobús, sense necessitat de dur doblers en metàl·lic.

Permet aplicar fàcilment tarifes econòmiques individualitzades en funció d'uns perfils definits, com pot ser resident, estudiant, pensionista, menor, etc.

També els qui no són residents a Palma, però tenen residència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i són usuaris dels serveis públics municipals, poden gaudir d'una Targeta Ciutadana amb perfil No Resident, la qual serà emesa també de forma gratuïta. Les segones reposicions i següents motivades per pèrdua o deteriorament per mal ús, seran objecte d'aplicació de la taxa per emissió de targeta, seguint l'ordenança fiscal i de preus públics de l'Ajuntament de Palma.

Per tramitar l'alta d'una targeta ciutadana els residents a Palma o a municipis amb conveni, s'han de dirigir al seu respectiu ajuntament. Palma compta amb diverses oficines d'atenció a l'usuari (OAC) on es tramita la targeta.

La càrrega de les targetes es pot fer a nombroses papereries i establiment diversos. Podeu consultar la llista d'establiments, així com la situació de les màquines de recàrrega automàtica.

 

Estático: pie de página

 

  971 214 444

  900 701 127

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas