Pàgina: Informació general

Informació general

EMT-Palma és l’empresa municipal de l'Ajuntament de Palma que gestiona el transport urbà col·lectiu de viatgers de la ciutat de Palma i envoltants.

La seu social i d’atenció al client està situada al carrer Anselm Clavé número 5, al centre de Palma. Les cotxeres estan situades a la carretera del Coll d’en Rabassa a Son Ferriol, molt a prop de Mercapalma.

L’empresa municipal dona servei de transport a més de 39 milions de viatgers anuals.

Gestiona directe o indirectament 29 línies, que donen servei a la ciutat de Palma i també als municipis veïnats de Marratxí, Calvià i Llucmajor.

La plantilla pròpia és de prop de 670 treballadors i treballadores.

EMT, una empresa al servei de la ciutadania

L’any 2015 la EMT-Palma va traslladar més de 39 milions de viatgers, recorrent a 12.772.286 quilòmetres, amb una xarxa formada per 31 línies als municipis de Palma, Llucmajor, Marratxí i Calvià.

Això és possible gràcies a la disposició dels següents factors:

  • Equip humà propi de 670 professionals del transport, gran part dels quals són conductors.

  • Noves línies i millora continuada de les existents.

  • Una Flota que compta amb 180 autobusos.

  • Sistema d'informació a l'usuari adequat als nous temps que es du a terme mitjançant informació estàtica i dinàmica a les parades i autobusos, web, informació del temps d'espera en parada, i l’app mobiPalma per dispositius mòbils que permet conèixer la informació del transport en temps reial i també mitjançant telèfon, anuncis publicitaris específics i atenció personalitzada o telefònica a les oficines de l'empresa.

  • Un sistema de pagament mitjançant la targeta ciutadana, que permet la utilització de tarifes diverses en funció del perfil de l’usuari, possibilita el transbordament gratuït entre línies urbanes i facilita un ràpid accés al sistema de transport.

  • La utilització de tarifes altament bonificades. Amb abonaments molt avantatjosos pels usuaris, així com targetes turístiques i multiviatges. I bonificacions importants per jubilats, estudiants, universitaris, famílies nombroses i residents, són els motius d’aquest espectacular augment.

  • Flota gestionada amb l’ajuda d’un sistema de control centralitzat o SAE, que permet conèixer en temps real la situació de la flota i prendre les mesures adequades a cada circumstància d’una forma àgil i segura.

  • Coordinació amb altres àrees o institucions municipals, amb l’objectiu final de servei al ciutadà, especialment en temes que afecten directament la mobilitat dels ciutadans, com poden ser els aparcaments municipals, la gestió del trànsit rodat, el manteniment de les vies públiques o l’organització d’esdeveniments socials.

 

Un altre aspecte de la EMT, potser no tan conegut, a destacar és la col·laboració en esdeveniments i actes públics de caràcter lúdic i festiu que necessiten un transport directe i majoritari en moments puntuals, com les festes de Sant Sebastià, la Fira d’Abril, Diumenge de l’Àngel, Tots Sants, i molts altres esdeveniments importants i representatius per la nostra ciutat.

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas