Pàgina: Mobilitat sostenible

Mobilitat sostenible

El permanent creixement urbanístic a les nostres ciutats, també a Palma, fa que la ciutadania habiti cada vegada més, a barriades perifèriques de menys densitat de població, que suposen menys serveis generals o distància de les escoles i dels llocs de treball, multiplicant així la necessitat de fer més viatges i més llargs.

Molts dels desplaçaments es fan en cotxe, amb els conseqüents problemes de congestió circulatòria dins la ciutat, pèrdua de temps productius en els desplaçaments, consum d´energia i de territori, augment de contaminació, etcètera.

Cinc raons per utilitzar el transport públic

Hi ha fortes raons per a utilitzar el transport col·lectiu de viatgers a les ciutats. Enumerem cinc d’elles:

  1. El transport públic implica una disminució de la congestió, d'hores perdudes i de costs externs, en una ciutat envaïda pels cotxes.

  2. Avui a les ciutats amb carril-bus, transportar-se a les hores puntes amb autobús, a més de ser més ràpid, també aporta menys situacions de nerviosisme.

  3. La manca d’aparcament a les ciutats per vehicles particulars que estan aparcats el 95% del temps, es soluciona amb un usuari del transport col·lectiu que baixa de l'autobús i no necessiten aparcar-lo. Mentre en un sol dia els viatgers d’autobús poden superar els 1000 usuaris per vehicle, la gran majoria de turismes només fan dos viatges al dia amb un sol passatger. La resta del temps estan aturats ocupant un valuós aparcament al centre de les nostres ciutats.

  4. La utilització del transport públic envers el cotxe privat, suposa un consum i contaminació entre 3 i 5 vegades menys. El transport col·lectiu de viatgers és, de forma clara, més sostenible pel nostre medi ambient.

  5. La ciutat necessita un bon transport públic per mantenir en funcionament les diverses activitats que s’hi desenvolupen. El comerç, els centres de feina, les escoles, els centres sanitaris i d’oci, són en molts de casos inviables socialment i econòmicament sense un sistema de transport públic eficient que permeti el transport de la ciutadania.

Més mobilitat per tothom

No tots disposem de cotxe particular. Un gran percentatge de ciutadans no condueixen turismes per raons econòmiques, d’edat, minusvalideses, capacitació o simplement perquè no vol. A més, dels ciutadans que tenen cotxe, no sempre aquest està disponible en el moment que el necessiten. El transport públic és obert a tots, i es fa imprescindible per tal que la ciutat funcioni. És, sense cap dubte, un servei públic bàsic i essencial.

L’Empresa Municipal de Transports de Palma té com a objectiu garantir la mobilitat de totes les persones.

L’aplicació de criteris d’accessibilitat en el transport, permet que les persones amb mobilitat reduïda, també puguin fer-ne ús.

D’aquesta manera, es fomenta la seva plena integració social i alhora s’ajuda a altres col·lectius, que per les seves circumstàncies particulars, poden tenir necessitats especials, col·lectius que en algun moment, podem sentir molt propers: la gent gran, les mares i pares que es desplacen amb cotxets de nadons, les dones embarassades, ...

En aquest sentit les actuacions concretes que la EMT de Palma du a terme són variades. Destaquem les següents:

  • Autobusos amb rampa i sistema basculant per a cadires de rodes.

  • Vehicles de pis baix antilliscant amb més seients i reserva de places especials.

  • Adaptació de voreres a les aturades, incorporant plataformes on és més necessari.

  • Millors sistemes d’informació a les marquesines

  • Tarifes blanes per a col·lectius més necessitats.

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas