Estático: Atención al cliente, formularios

Accés cans al bus

Regulació de l’accés dels cans a l’autobús

1. A partir del 17 de gener 2022, L’EMT permet als passatgers viatjar amb cans sense cistella per mascotes a totes les línies de la xarxa de transport.

2. Tots els cans, que no viatgen en una cistella de transport homologada, han d’anar lligats amb corretja i dur morrió.

3. Perquè el ca pugui pujar al vehicle, si no va amb cistella de transport, s’ha d’abonar un bitllet de 0,30€.

4. Els cans petits que viatgen en una cistella de transport homologada, així com els cans pigall, poden viatjar gratuïtament.

5. Els usuaris han d’accedir al vehicle, juntament amb el seu ca, per la porta davantera i en haver abonat el bitllet s’han de situar a la plataforma central o del final de l’autobús.

6. En cap cas es permet que els cans o les cistelles de transport es col·loquin a un seient.

7. El conductor pot denegar l’accés a l’autobús d’un animal que no dugui morrió i corretja o que pugui causar una molèstia greu als passatgers.

8. Tampoc hi poden accedir els animals quan no hi ha espai disponible al vehicle.

9. El conductor pot sol·licitar en qualsevol moment que un animal sigui baixat de l’autobús si molesta els altres usuaris o té una conducta agressiva o perillosa.

10. L’amo de l’animal ha de mantenir-lo controlat en tot moment. El personal d’EMT Palma no pot fer-se càrrec de l’animal en cap cas.

11. Els animals que es transporten als autobusos de l’EMT Palma són responsabilitat de la persona que viatja amb ells.

12. L’amo de l’animal és responsable de qualsevol dany causat per aquest animal a qualsevol altra persona o propietat que es trobi a l’autobús. El cost de qualsevol reparació o neteja és a càrrec de l’amo de l’animal.

13. Tots els animals es transporten sota la responsabilitat dels seus amos i l’empresa no és en cap cas responsable de pèrdues ni de danys

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas