Maquetación: Aviso legal

Avís Legal

L'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A. -E.M.T.-Palma- és la propietària del lloc web http://www.emtpalma.es, amb tots els seus subdominis i àlies, i s'encarrega de gestionar-lo. Amb aquestes pàgines, EMT-Palma pretén fomentar l'accés dels ciutadans a la informació relativa als serveis de transport de viatgers els quals presta.

El nostre objectiu consisteix a vetllar per l'actualitat i l'exactitud d'aquesta informació, i per tant intentarem corregir els errors que se'ns indiquin.

No obstant això, E.M.T.-Palma no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. Aquest material:

- consisteix principalment en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets;

- no ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada; especialment en el cas de informació que pugui canviar per causes imprevistes.

- conté enllaços a pàgines externes sobre les que E.M.T.-Palma no te cap control i respecte de les quals es refusa tota responsabilitat;

Pretenem reduir al mínim les interrupcions del servei i els problemes ocasionats per errors de tipus tècnic. Tot i això, algunes dades o informacions contingudes en les nostres pàgines poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d'errors, per la qual cosa no podem garantir que el nostre servei no quedi interromput o afectat d'alguna manera per aquest tipus de problemes. No assumim cap responsabilitat respecte de les interrupcions o deficiències del servei ni dels problemes que puguin sorgir de la consulta d'aquestes pàgines o d'aquelles altres externes o que siguin reenviades.

La informació personal que es pugui recollir serà tractada per part de EMT-Palma amb la màxima confidència d'acord a la legislació de protecció de dades, essent possible la seva rectificació o cancel·lació dirigint-se a la seu social de l'EMT-Palma situada al carrer Josep Anselm Clavé 5 de Palma de Mallorca.

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas