Maquetación: Aviso legal

NOTA LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

 

L'accés a la present web atribueix la condició d'USUARI i implica l'acceptació plena i sense reserva, des d'aquest accés i/o ús, de la present nota legal i de la política de privacitat en la seva última versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d'aquests documents, abans d'utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que accedeixi a ell, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment parteix d'aquestes condicions.

El simple accés a aquesta Web no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre l'usuari i la web.

 

I. TITULAR DE LA WEB

A l'efecte del que es preveu per l'Art. 10 de la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d'aquesta Web:

 • Titular de la Web: Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (en endavant, EMT).
 • Domicili social: carrer Josep Anselm Clavé nº5, 07002 Palma (Illes Balears)
 • C.I.F. A07152515
 • Dades registrals: inscrita al registre Mercantil de Palma, Tom 534, Llibre 45, Foli 70, Secció, Fulla PM8833, Inscripció 17

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris els canals següents per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:

 • Formulari de contacte de la web
 • Correu electrònic: usuaris@emt.palma.es
 • Telèfon: 971 214 444

 

II. CONDICIONS D'ÚS

1. Introducció. L'EMT ofereix en aquesta web informació sobre la xarxa de línies de transport urbà col·lectiu del terme municipal de Palma. Accedint i utilitzant aquest web, vostè acorda obligar-se a les condicions que a continuació s'exposen, per la qual cosa se us recomana que llegiu acuradament aquesta secció abans d'iniciar la vostra navegació.

2. Obligacions dels usuaris. Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de forma lícita, d'acord amb el que disposen les presents condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de l'EMT o de tercers . A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet igualment a:

 • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l'ordre públic o a la bona fe;
 • No utilitzar les dades publicades a la Web per a l'enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).
 • No introduir o difondre a la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error els receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors;
 • No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual de l'EMT o de tercers;
 • No provocar danys als sistemes físics i lògics de l'EMT, dels seus proveïdors o de terceres persones;
 • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'aquesta web

3. Exclusió de responsabilitat. Aquesta Web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l'Usuari, per la qual cosa, ni l'EMT, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l'ús de la Web, excloent-ne expressament l'EMT, en tota la mesura prevista per la Llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.

L'EMT no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la web, si bé farà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. De vegades, es poden produir interrupcions pel temps que resulti necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment.

L'EMT no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'esmentada entitat; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, al sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al Programari o Maquinari dels Usuaris. Tampoc garanteix l'absència de virus, codi maliciós (malware), troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, l'EMT no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control.

Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta Web proporcionats pels propis Usuaris o altres tercers. L'EMT no assumeix cap obligació ni cap responsabilitat respecte d'aquells serveis que no presti directament.

4. Enllaços externs. En cap cas l'EMT assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Tractament de dades personals. Els Usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l'abast i en els termes que s'indiquen a la nostra política de privacitat, la qual està disponible a la pàgina d'inici de la Web, quedant així mateix aquesta política incorporada a les presents condicions per referència. En aquesta política, els usuaris trobaran informació sobre la manera d'exercitar els seus drets d'accés, supressió, limitació i rectificació de la seva informació personal, així com el d'oposició al tractament i la portabilitat.

6. Propietat intel·lectual i drets d'autor. Sense perjudici dels continguts sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la Web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ella continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de l'EMT, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al que es preveu per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'EMT o, en el seu cas, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d'autor sobre els continguts afectats. No obstant l'anterior, l'usuari de la web podrà visualitzar els elements d'aquesta Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d'aquesta web, pretenguin establir un enllaç amb ella, hauran de garantir que únicament permet l'accés a aquesta Web o servei però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

7. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula de les presents condicions d'ús fos declarada nul·la, només afectarà aquesta disposició o aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tota la resta i tenint aquesta disposició, o la part afectada, per no posada.

8. Acceptació. L'accés a la Web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions d'ús són acceptades expressament per vostè.

9. Llei i jurisdicció aplicables. La present web es regirà per la llei espanyola amb exclusió de les seves regles de conflicte de llei i qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la seva utilització o dels serveis vinculats a aquesta se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que siguin competents en compliment de la normativa aplicable.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia adreçada als consumidors, podent aquests accedir-hi mitjançant el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Versió 1.0 – gener 2021

Estático: pie de página

 

  971 214 444

  900 701 127

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas