Pàgina: Història

Història

Història de l'EMT

La història del transport públic de viatgers a Palma arranca amb la fundació el 1891 de la Sociedad Mallorquina de Tranvías, que utilitzava inicialment dotze tramvies adquirits a Liverpool i moguts amb mules, encara que més que un servei de transport públic, aquest tipus de tramvia primigeni responia més a una vocació de diversió per les classes acomodades.

A partir de 1914 i amb la creació de la Sociedad General de Tranvías Eléctricos Interurbanos de Palma SA, el servei fou modernitzat amb la inauguració de la primera línia de tramvia elèctric al juliol de 1916. Els 42 tramvies varen ser molt presents a la ciutat fins a l'any 1958, moment a partir del qual i amb l'ajuda de l'Ajuntament i altres institucions públiques els tramvies varen ser substituïts per 53 flamants autobusos amb una major capacitat i flexibilitat.

El 1971 la Sociedad General de Tranvías fa fallida i els mateixos treballadors creen la Sociedad Anónima Laboral Mallorquina de Autobuses (SALMA), la qual assumeix els serveis de transport urbans i interurbans de l'anterior.

El 1985 l'Ajuntament de Palma municipalitza el servei de transport de viatgers duit a terme per SALMA i constitueix l'actual Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, SA–EMT–Palma.

D'ençà de la seva fundació la EMT-Palma es dedica al transport col·lectiu de viatgers urbans i interurbans amb origen o destinació la ciutat de Palma i els seus voltants.

El 1985 la EMT-Palma va transportar 20 milions de viatgers a les 16 línies urbanes de què disposava; i 1.650.000 viatgers a les seves 4 línies interurbanes, i recorregué 6.650.000 km.

Durant la dècada compresa entre els anys 1985 a 1995, la Societat dedica els seus esforços i recursos a l’expansió i modernització de la xarxa de transport col·lectiu, assolint durant la primera dècada del segle XXI, la implantació d’un total de 31 línies de transport urbà i interurbà. Els resultats de l’expansió i modernització realitzada s’han traduït l’any 2015 en 39 milions de viatgers transportats i quasi 13 milions de quilòmetres recorreguts.

Els resultats de l’explotació de la Societat aquests darrers anys i la creixent demanda dels ciutadans d’una major cobertura i qualitat en el servei de transport públic, obliga a la EMT-Palma a realitzar una constant actualització a les estructures de la prestació del transport públic a la ciutat de Palma, adaptant-se permanentment, i oferint un servei de transport públic d’acord amb les demandes ciutadanes d’avui.

Estático: pie de página

 

  971 214 444

  900 701 127

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas