Banner_tarifas

Tarifas Portlet

 

Tarifes ordinàries (1)

  Zona urbana i NITBUS

Efectiu a bord

2,00 €

Bitllet senzill

Sense transbord

Efectiu a bord

0,30 €

Bitllet Cans

Sense transbord

Targeta prepagament

2,00 €

Targeta 1 viatge

Sense transbord

Targeta prepagament

15,00 €

Abonament 10 viatges

Sense transbord

  Aeroport A1 A2 (2)

Efectiu a bord

5,00 €

Bitllet senzill

Sense transbord

Efectiu a bord

0,30 €

Bitllet Cans

Sense transbord

Targeta prepagament

5,00 €

Targeta 1 viatge

Inclou 1 transbord (3)

Targeta prepagament

8,00 €

Targeta d'anada i tornada

Inclou transbord (3)

  Port 1 (2)

Efectiu a bord

3,00 €

Bitllet senzill

Sense transbord

Efectiu a bord

0,30 €

Bitllet Cans

Sense transbord

Targeta prepagament

3,00 €

Targeta 1 viatge

Inclou 1 transbord (3)

Menors de 5 anys gratuït acompanyats d'un adult amb bitllet

LINIA CC (CIRCULAR CENTRE CIUTAT) GRATUÏTA

Pagaments efectiu a bord: canvi màxim 10€

(1) BOIB núm 193 de 27/12/2011 / BOIB núm 7 de 14/01/2016

(2) BOIB núm 55 de 03/05/2016

(3) Un transbord gratuït per viatge entre línies urbanes diferents, fins a 90 minuts després de la 1ª validació.

Només per a residents a Palma i municipis conveniats:

Tarjeta ciudadana

Tarifes amb targeta ciutadana (1)(2)(3)

      Zona urbana i NITBUS     Aeroport A1 A2     Port 1
perfil   € Bitllet senzill   € Bitllet senzill   € Bitllet senzill
Resident   Gratuït   Gratuït   Gratuït
No resident   Gratuït   Gratuït   Gratuït
Estudiant i universitari   Gratuït   Gratuït   Gratuït
Carnet verd   Gratuït   Gratuït   Gratuït
Carnet gran A   Gratuït   Gratuït   Gratuït
Carnet gran B   Gratuït   Gratuït   Gratuït
Palma amb tu   Gratuït   Gratuït   Gratuït
Família nombrosa   Gratuït   Gratuït   Gratuït
Menor entre 5 i 16 anys   Gratuït   Gratuït   Gratuït

Un transbord gratuït per viatge entre línies urbanes diferents, fins a 90 minuts després de la 1ª validació.

 Per a transbordar des de qualsevol línia urbana a la A1 o A2 en direcció Aeroport, s'ha de pitjar la tecla 3 (zona Aeroport) des de la línia d'origen.
 Per a transbordar des de qualsevol línia urbana a la línia 1 amb destinació Port s'ha de pitjar la tecla 2 (zona Port) des de la línia d'origen.

La línia 1, per defecte, cobrarà tarifa de Port. Si la destinació no és Port, s'ha de pitjar la tecla 1 (zona Urbana).

 

(1) BOIB núm 193 de 27/12/2011 / BOIB núm 7 de 14/01/2016

(2) BOIB núm 55 de 03/05/2016

(3) BOIB núm 157 de 15/12/2018

Consultar informació de tarifes bonificades

Tarjeta ciudadana

Abonaments amb targeta ciutadana

Els abonaments no estàn disponibles durant l'any 2023

S'informa als usuaris del transport públic, clients i potencials clients de les dades personals que poden recaptar-se, segons s’estableix en la concessió d'una subvenció nominativa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'establiment d'un descompte del 100% en el preu dels abonaments de transport i títols multiviatge del transport públic col·lectiu terrestre de les Illes Balears del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbans per a l’any 2023. En concret, poden recaptar-se: l’identificador de l’abonament, el DNI de l’usuari de l’abonament, els temps de durada, el trajecte o zona coberts, i la data en què va ser expedit. Per als títols multiviatge: l’identificador del títol, l’itinerari o àmbit territorial d’aplicació al qual correspon el títol, el nombre de viatges que inclou el títol i la data d’expedició, que seran posades a disposició del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, amb la finalitat de comprovar el compliment dels objectius perseguits amb la concessió d’aquesta subvenció i la justificació de la seva aplicació. Així mateix, s’informa als usuaris del transport públic, clients i potencials clients de la possibilitat d’exercici dels drets: d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, obligació de notificació relativa a la rectificació o supressió, portabilitat, oposició, limitació del tractament, a no ser objecte de decisions individualitzades automàtiques, reconeguts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, així com en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, dirigint-se al Ministeri de Transports , Mobilitat i Agenda Urbana, Paseo de la Castellana, 67,28.071-Madrid o per mitjà del correu electrònic dirgtt@mitma.es

Plano_abonament

Estático: pie de página

 

  971 214 444

  900 701 127

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas