Banner_tarifas

Tarifas Portlet

 

Normaltarife (1)

  Stadtgebiet und NITBUS

Bar Beim Fahrer

2,00 €

Einfache Fahrkarte

Ohne umstieg

Bar Beim Fahrer

0,30 €

Hundefahrkarte

Ohne umstieg

Prepaidkarte

2,00 €

1 Fahrt

Ohne umstieg

Prepaidkarte

15,00 €

10-fahrten-abo

Ohne umstieg

  Flughafen A1 A2 (2)

Bar Beim Fahrer

5,00 €

Einfache Fahrkarte

Ohne umstieg

Bar Beim Fahrer

0,30 €

Hundefahrkarte

Ohne umstieg

Prepaidkarte

5,00 €

1 Fahrt

Inklusive 1 umstieg (3)

Prepaidkarte

8,00 €

Hin-und Rückfahrt

Inklusive umstieg (3)

  Hafen 1 (2)

Bar Beim Fahrer

3,00 €

Einfache Fahrkarte

Ohne umstieg

Bar Beim Fahrer

0,30 €

Hundefahrkarte

Ohne umstieg

Prepaidkarte

3,00 €

1 Fahrt

Inklusive 1 umstieg (3)

Kinder unter 5 Jahren Kostenfrei in Begleitung eines Erwachsenen mit Ticket

LINIA CC (CIRCULAR CENTRE CIUTAT) GRATUÏTA

Barzahlung beim Fahrer: Wechselgeld maximal 10€

(1) BALEAREN-AMTSBLATT Nr. 193 vom 27/12/2011 / BALEAREN-AMTSBLATT Nr. 7 vom 14/01/2016

(2) BALEAREN-AMTSBLATT Nr. 55 vom 03/05/2016

(3) Ein kostenloser Bustransfer pro Fahrt zu jeder anderen Stadtlinie, gültig innerhalb der nächsten 90 Minuten nach der ersten Validierung der Karte.

Nur für Ansässige in Palma und verbundenen Orten:

Tarjeta ciudadana

Preise mit stadtkarte (1)(2)(3)

      Stadtgebiet und NITBUS     Flughafen A1 A2     Hafen 1
perfil   € Einfache Fahskarte   € Einfache Fahskarte   € Einfache Fahskarte
Ansässiger   Kostenlos   Kostenlos   Kostenlos
Nichtansässiger   Kostenlos   Kostenlos   Kostenlos
Studenten   Kostenlos   Kostenlos   Kostenlos
Rentner Carnet Verd   Kostenlos   Kostenlos   Kostenlos
Rentner Carnet Gran A   Kostenlos   Kostenlos   Kostenlos
Rentner Carnet Gran B   Kostenlos   Kostenlos   Kostenlos
Palma amb tu   Kostenlos   Kostenlos   Kostenlos
Kinderreiche familien   Kostenlos   Kostenlos   Kostenlos
Kinder 5 bis 16 Jahre   Kostenlos   Kostenlos   Kostenlos

Ein kostenloser Bustransfer pro Fahrt zu jeder anderen Stadtlinie, gültig innerhalb der nächsten 90 Minuten nach der ersten Validierung der Karte.

 Um von einer städtischen Buslinie zur Buslinie A1 oder A2 in Richtung Flughafen zu gelangen, drücken Sie bitte die Taste 3 (Flughafenzone) auf der städtischen Buslinie (erster Bus).
 Um von einer städtischen Buslinie zur Buslinie 1 mit Ziel zum Hafen zu gelangen, drücken Sie bitte die Taste 2 (Hafengebiet) auf der städtischen Buslinie (erster Bus).

Die Buslinie 1 wendet standardmäßig den Port-Tarif an. Wenn Ihr Ziel nicht der Hafen ist, drücken Sie bitte die Taste 1 (Stadtgebiet).

 

(1) BALEAREN-AMTSBLATT Nr. 193 vom 27/12/2011 / BALEAREN-AMTSBLATT Nr. 7 vom 14/01/2016

(2) BALEAREN-AMTSBLATT Nr. 55 vom 03/05/2016

(3) BALEAREN-AMTSBLATT Nr. 157 vom 15/12/2018

Überprüfen Sie die Informationen zu günstigen Tarifen

Tarjeta ciudadana

Abonnements mit standtkarte

Abonnements sind im Jahr 2023 nicht verfügbar

S'informa als usuaris del transport públic, clients i potencials clients de les dades personals que poden recaptar-se, segons s’estableix en la concessió d'una subvenció nominativa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'establiment d'un descompte del 100% en el preu dels abonaments de transport i títols multiviatge del transport públic col·lectiu terrestre de les Illes Balears del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbans per a l’any 2023. En concret, poden recaptar-se: l’identificador de l’abonament, el DNI de l’usuari de l’abonament, els temps de durada, el trajecte o zona coberts, i la data en què va ser expedit. Per als títols multiviatge: l’identificador del títol, l’itinerari o àmbit territorial d’aplicació al qual correspon el títol, el nombre de viatges que inclou el títol i la data d’expedició, que seran posades a disposició del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, amb la finalitat de comprovar el compliment dels objectius perseguits amb la concessió d’aquesta subvenció i la justificació de la seva aplicació. Així mateix, s’informa als usuaris del transport públic, clients i potencials clients de la possibilitat d’exercici dels drets: d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, obligació de notificació relativa a la rectificació o supressió, portabilitat, oposició, limitació del tractament, a no ser objecte de decisions individualitzades automàtiques, reconeguts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, així com en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, dirigint-se al Ministeri de Transports , Mobilitat i Agenda Urbana, Paseo de la Castellana, 67,28.071-Madrid o per mitjà del correu electrònic dirgtt@mitma.es

Plano_abonament

Estático: pie de página

 

  971 214 444

  900 701 127

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas