Estático: Atención al cliente, formularios

FAQs

Preguntes més freqüents

 

Quin és el títol de transport que me resulta més econòmic?

La Targeta Ciutadana és el mitjà de pagament que surt més barat. Segons la teva situació (resident, estudiant, pensionista, família nombrosa...) pagaràs una quantitat diferent. A més, si ets resident a Palma o a qualque municipi amb conveni, tens l’opció de carregar a la targeta un dels abonaments que hi estan integrats: T-20 viatges, T-50 viatges o un dels T-Mes il·limitat, per a resident, pensionista, menor o família nombrosa, que suposen un estalvi important respecte del preu per viatge dels perfils i del bitllet senzill i que, en el cas dels T-Mes, et permetran realitzar viatges sense límit durant 30 dies naturals. Tots els abonaments són vàlids per a les línies urbanes (excepte a l’A1 i l’A2, on només es pot fer servir el T-Mes il·limitat de resident) i caduquen al cap de 30 dies naturals després de la seva primera validació.

La Targeta Ciutadana permet, a més a més, fer transbord gratuït a qualsevol altra línia diferent fins a 90 minuts després de la primera validació.*

La Targeta T-10 viatges permet viatjar a totes les línies urbanes per un preu més reduït que el bitllet ordinari. Aquestes targetes no es poden recarregar i no permeten transbordament gratuït. Es poden adquirir al centre d'atenció al client de l'EMT, a papereries, a estancs i a d'altres centres autoritzats. Trobaràs la llista dels punts de venda clicant aquí http://www.emtpalma.cat/ca/targetes-10-viatges

 

Com funciona el transbordament gratuït?

Quan pagues amb la Targeta Ciutadana tens 90 minuts per a poder fer un transbordament gratuït a qualsevol altra línia urbana diferent. Per a això només has d’acostar la targeta a la màquina cancel·ladora i aquesta detectarà que fa menys de 90 minuts que has pujat al primer bus i descomptarà un viatge sense fer cap càrrec.

Si la teva destinació final és l’aeroport i has de pujar primer a una línia urbana per a després transbordar a l’A1 o l’A2, quan pugis al primer bus hauràs de pitjar el botó núm. 3 de la cancel·ladora i després passar la targeta. D’aquesta forma et descomptarà el preu de la tarifa d’aeroport que et correspongui segons el teu perfil. Quan pugis més tard a la línia de l’aeroport i passis de nou la targeta es farà el transbord gratuït.

Si el teu origen és l’aeroport, en pujar al bus pagaràs la tarifa corresponent i després, en accedir a qualsevol altra línia urbana i acostar la targeta a la validadora, es farà transbordament gratuït.

 

Quina tarifa he de pagar si utilitz la Targeta Ciutadana?

La tarifa depèn del perfil que tenguis activat a la teva targeta. Aquest perfil dependrà de les teves circumstàncies personals en cada moment (estudiant, pensionista, desocupat, etc.). Per a poder abonar la tarifa corresponent al teu perfil has de tenir carregat el moneder de la teva targeta. També pots carregar un abonament mensual que et proporcioni una tarifa mes econòmica segons les teves

necessitats. Pots consultar les tarifes vigents al següent enllaç: http://www.emtpalma.cat/ca/tarifes.

 

Quin abonament em convé més?

Depèn del nombre de viatges que facis en un mes. Si només en fas un al dia o entre 4 i 5 a la setmana et convé el T-20. Per a dos o més al dia, el T-50, i si en fas més de 4 al dia, potser et convé el títol il·limitat, amb preus molt econòmics per a pensionistes, famílies nombroses o estudiants.

 

Puc carregar un nou abonament abans d’esgotar l’anterior?

Si es tracta del mateix no fa falta esgotar-lo, però si vols carregar un títol diferent al que encara està actiu sí que és necessari esperar que caduqui.

 

Des de quan comencen a comptar els 30 dies per a la caducitat dels abonaments?

Fins que no valides el primer viatge no comencen a comptar, independentment de quan hagis fet la càrrega.

 

Fins a quina edat estan els nins i nines exempts de validar el títol de transport dins el bus?

Els menors de cinc anys poden viatjar gratuïtament a totes les línies de l'EMT sense targeta, sempre acompanyats per un adult que aboni la corresponent tarifa i que se'n faci responsable. Per seguretat, només es permet l’accés gratuït a 4 menors de cinc anys per cada adult de pagament. La resta de viatgers han de disposar d’un títol de transport, vàlid, adequat i degudament cancel·lat.

 

Fins a quina edat es pot viatjar gratuïtament als autobusos de l’EMT?

Entre els 5 i els 16 anys, els infants i joves empadronats a Palma o a un municipi que hagi firmat conveni de Targeta Ciutadana amb l’Ajuntament de Palma que reculli aquest perfil, viatgen de forma gratuïta, però han de dur la targeta degudament actualitzada i cancel·lar el viatge.

També els majors de 60 anys als quals correspon el perfil de Carnet Gran A poden viatjar gratuïtament.

 

Com puc sol·licitar la gratuïtat al bus si som menor de 17 anys?

Basta acudir a qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l'Ajuntament de Palma (OAC) o a la nostra Oficina d’Atenció al Client, amb la teva targeta ciutadana i el teu DNI, si tens més de 14 anys. Per a actualitzar el perfil dels menors de 14 anys hi ha d’acudir el pare o la mare empadronats amb el menor, amb el seu DNI i la targeta ciutadana del nin o nina.

 

Com puc obtenir la Targeta Ciutadana?

Pots sol·licitar-la a les oficines d’atenció cituadana de l'Ajuntament de Palma (OAC) i a la nostra Oficina d'Atenció al Client presentant només el DNI i/o el llibre de família si és per a un menor. Les persones que resideixin a municipis amb conveni en matèria de Targeta Ciutadana amb l'Ajuntament de Palma han d'anar als seus respectius ajuntaments. Trobaràs tota la informació sobre sol·licitud i documentació a aportar al següent enllaç: http://www.emtpalma.cat/ca/targeta-ciutadana

 

Què he de fer si m'han retirat la targeta ciutadana per ús incorrecte o si no l’he validada en pujar al bus?

Per a recuperar-la t’has de presentar a la nostra Oficina d'Atenció al Client, on podràs sol·licitar-ne la devolució presentant el DNI; si la targeta pertanyi a un menor al teu càrrec, hauràs de presentar també el seu DNI o bé el llibre de família. Una vegada transcorregut un mes des de la sol·licitud, la podràs recuperar a la mateixa oficina presentant el DNI i pagant el recàrrec extraordinari per ús indegut establert al Reglament de drets i deures dels usuaris del transport públic de Palma.

Si no has validat la targeta en pujar al bus hauràs de pagar un recàrrec per l’import del triple del bitllet ordinari de la línia que estiguis utilitzant, bé a l’inspector en el mateix moment, o bé a l’Oficina d’Atenció al Client de l’EMT en un període màxim de 5 dies hàbils. En cas de no acudir a l’oficina, es bloquejarà la targeta i n’hauràs de sol·licitar un duplicat després de pagar el recàrrec extraordinari que et correspongui.

 

Pot el conductor retenir el meu títol de viatge si aprecia alguna irregularitat?

Sí, i, a més, hauràs de pagar el bitllet, i la sanció si te l’ha retirat un inspector.

 

Com puc recuperar un objecte que he perdut a l'autobús?

Els objectes trobats als autobusos de l'EMT s'envien el dia laboral següent a l’Oficina d'Objectes Trobats de l’Ajuntament de Palma, al carrer de Jaume Lluís Garau, 4, Edifici Avingudes, on es poden recuperar.

A l’Oficina d'Atenció al Client de l'EMT us podem informar de la llista d'objectes trobats, però no en tenim la custòdia.

 

Com puc fer un suggeriment o una reclamació?

Mitjançant qualcuna de les opcions següents:

1. Amb el formulari que et facilitam en la pàgina “Queixes, reclamacions i suggeriments”:

2. Amb el full de reclamació que pots obtenir a l’Oficina d’Atenció al Client de l’EMT (carrer de Josep Anselm Clavé, 5, bxs., 07002 Palma).

3. Enviant un correu electrònic amb totes les dades personals i de la reclamació a usuaris@emt.palma.cat

Per a fer reclamacions sobre un sinistre és imprescindible conservar el bitllet o presentar la targeta ciutadana o la targeta 10 amb què s'ha abonat el trajecte, si els fets han succeït dins l'autobús.

 

Quin és l'import màxim amb el qual puc pagar el viatge d’autobús?

S’ha d’intentar sempre pagar amb l’import més aproximat possible al preu del bitllet i, en tot cas, amb una moneda no superior a 10 euros, tal com estableix el Reglament de drets i obligacions de l'usuari del transport públic a Palma.

 

Si vaig amb cadira de rodes com puc accedir al bus?

L’EMT compta amb una flota completament adaptada i les persones que es traslladen amb cadires de rodes poden accedir al vehicle per la porta central mitjançant la rampa d’accés que desplegarà el conductor. Tot seguit, cal situar-se a la plataforma central, al lloc reservat per les cadires de rodes.

 

Puc pujar a l'autobús amb maletes?

En pots dur si són de petites dimensions i sempre que no suposin molèsties o incomoditats per a la resta dels viatgers, la qual cosa ha de determinar el conductor, com a responsable del vehicle. En el cas de les línies A1 i A2 sí que està permès i la majoria dels bussos assignats disposen d’espai per a poder col·locar petits embalums sense molestar la resta d’usuaris.

 

Puc accedir al bus amb una bicicleta o patinet?

Sí, pots fer-ho si la bicicleta està plegada i empaquetada. En el cas de bicis plegables o patinets, pots accedir-hi si estan plegats, però no s’hi pot pujar amb una bicicleta oberta ni amb cap post de surf, ni tampoc amb patins si els dus posats.

 

Puc pujar cans al bus?

Sí a les a línies L1, A1, A2, L2, L3, L4, L11, L14, L16, L20, L24, L31, L32, L35, L46 i L47, sempre que vagin amb corretja i duguin morral. Pots consultar les normes per a poder pujar cans al bus al següent enllaç: http://www.emtpalma.cat/ca/acces-cans-al-bus.

També se’n poden pujar a la resta de línies si es tracta de cans pigall, amb corretja, o animals petits si es duen en una bossa o maleta adaptada per a

traslladar-los, i sempre que el conductor consideri que no són una molèstia o un perill per a la resta dels viatgers.

 

Puc accedir al bus amb un cotxet d'infant petit?

Pots accedir al bus per la seva porta central amb el cotxet obert, si l'ocupació efectiva i màxima del vehicle ho permet. En pujar t’has de situar immediatament a la plataforma central de l'autobús i accionar tots els mecanismes de seguretat del cotxet i mantenir-hi l'infant a dins, fermat amb el seu cinturó, durant el viatge. En tot moment, la persona adulta que acompanya l'infant n'és responsable durant el trajecte. També pots pujar amb el cotxet plegat per la porta davantera si l’ocupació del vehicle no permet l’accés amb aquest obert.

 

Puc demanar al conductor que desplegui la rampa per a accedir a l'autobús amb un cotxet?

No és necessari desplegar la rampa per a pujar amb un cotxet d’infant individual, ja que tots els nostres vehicles disposen del sistema d’agenollament que permet acostar el vehicle en terra o a la plataforma. Només si es tracta de cotxets de bessons o d’infants amb discapacitat està indicat fer ús de la rampa.

 

Hi ha seients reservats al bus per a les persones majors o amb problemes de mobilitat?

Dins el bus hi ha uns seients d’ús preferent per a persones amb mobilitat reduïda, que els usuaris que n’estiguin fent ús han de cedir a les persones que els puguin necessitar, com ara majors, si es desplacen amb crosses o a les dones embarassades.

 

Si viatjant en bus hi sofresc un accident o dany físic, què he de fer?

Si viatjant en el bus sofreixes danys personals o materials has de comunicar-ho tot d’una al conductor, el qual si és necessari requerirà la presència de l’ambulància o de la Policia i en tot cas prendrà nota de les teves dades personals per a poder fer el corresponent comunicat d’accident. Els usuaris accidentats haureu de contactar després amb la companya asseguradora de l’EMT, on us indicaran el procediment a seguir.

 

On puc dirigir-me per a obtenir informació sobre els serveis de l'EMT?

Pots accedir al web de l'EMT (www.emtpalma.cat) o descarregar-te l’aplicació gratuïta MobiPalma. També pots enviar un correu a usuaris@emt.palma.cat amb la teva pregunta, telefonar al 971 21 44 44 o acudir personalment al Centre d'Atenció al Client del carrer de Josep Anselm Clavé, 5, de Palma, on actualment s’atén només amb cita prèvia, que pots sol·licitar al següent enllaç: https://citaprevia.emtpalma.cat/?seccion=citaPrevia&subSeccion=solicitud

 

Com puc saber el recorregut d’una línia quan som a una parada?

A cada parada hi ha informació de totes les línies que hi passen, amb l’itinerari des de la parada on et trobes i en la direcció de la marxa. D’aquesta forma podràs veure els itineraris coincidents, si hi passa més d’una línia, i triar la que més et convé, per trajecte o freqüència. Per a facilitar la teva ubicació, la parada on ets està senyalada amb un indicatiu vermell.

També pots consultar els plànols penjats a les marquesines, tant al davant com al darrere, la informació del web de l’EMT (www.emtpalma.cat) o l’aplicació gratuïta MobiPalma.

 

Què és una parada doble?

És una parada en la qual simultàniament dos autobusos poden deixar pujar i baixar passatgers, sense haver d’esperar que el primer bus acabi. Les parades dobles permeten escurçar el temps d’aturada dels autobusos i, per tant, reduir el temps total del trajecte. Una parada doble consisteix en una parada central, formada per una marquesina o un pal integral i un altre pal senyalat amb el número 1 o 2. El primer autobús que arriba a la parada s’atura al punt de parada 1, sempre que li sigui possible. Si arriba un nou autobús a la parada quan el punt de parada 1 està ocupat, aquest bus s’atura i recull passatge al punt de parada 2. No obstant això, si qualque client invident vol accedir a aquest bus, sí que s’atura al punt de parada central a pesar que el bus ja hagi fet parada al primer punt.

 

Quan veig el bus arribar a la parada he de fer un senyal amb la mà perquè s’aturi?

Sí, si ets en una parada i veus arribar l'autobús que t'interessa has de fer un senyal amb la mà perquè el conductor sàpiga que vols pujar. A més, has de guardar la distància prudent de seguretat amb la calçada i no esperar l'autobús a la punta de la vorera ja que el retrovisor et pot colpejar.

Si l’autobús ja ha fet la parada que correspon i ja ha iniciat la marxa quan tu arribes, el conductor no està obligat a tornar a obrir les portes.

 

Com puc saber quan passarà el bus per una parada?

Amb l’aplicació gratuïta MobiPalma, que pots descarregar-te al teu dispositiu mòbil des de la teva app store, tant per a Android com per a IOS, i accedint-hi a autobús de l’EMT i pas per parada. A més, aquesta aplicació permet guardar les parades que més utilitzes com a favorites i amb noms descriptius per a facilitar-te la recerca, així com posar alarmes perquè t’avisin, amb els minuts d’antelació que tu programis, del pas del pròxim bus de la línia que esperes.

A més, pots consultar-ho també a les més de 100 pantalles informatives que l’EMT té distribuïdes per les parades de la seva xarxa de transports i que mostren el temps que falta perquè arribin les diferents línies que s’aturen a cada una.

 

Què és el servei de transport a la demanda (TAD)?

El transport a la demanda, funciona a determinats trams i horaris i cobreix diferents zones de Palma, és un Servei operat amb busos i taxis concertats amb l'EMT Palma, que permet que el transport públic arribi a més indrets i, a la vegada, destinar vehicles de més capacitat a cobrir aquells trams amb més demanda d'usuaris.

 

Com es pot accedir al servei de TAD?

Per accedir al Servei cal descarregar-se gratuïtament del vostre Play Store o App Store, l'app Spare Rider, i registrar-se com usuari seguint les passes que et va indicant. A partir d'aquí ja pots sol·licitar el teu transport. Si ho prefereixes, també pots cridar al telèfon d'assistència 608790929 per fer la petició.

Trobareu tota la informació de les zones cobertes pel Servei i del seu funcionament al següent enllaç: http://www.emtpalma.cat/ca/serveis-transport-a-la-demanda

 

Puc pujar al bus menjant o bevent?

No, no està permès pujar al bus menjant ni bevent.

 

Com puc saber els meus drets i deures com a persona usuària del transport?

Tot el que cal saber sobre els teus drets i les teves obligacions com a usuari o usuària del transport públic està recollit al Reglament del Servei de Transports Col·lectius Urbans de Palma de Mallorca, de 21 de desembre de 2006, publicat al BOIB núm. 14, de 27 de gener de 2007.

 

 

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas