Asset Publisher

L’EMT aprova la constitució d’un borsí per a contractar 150 nous conductors i conductores

AKTUELLES

09 Mai 2024

L’EMT aprova la constitució d’un borsí per a contractar 150 nous conductors i conductores

El tinent de batle de Mobilitat, Toni Deudero, ha anunciat que el consell d’administració de l’EMT celebrat aquest dijous ha aprovat constituir un borsí de feina de 150 places de personal conductor amb el procediment de concurs de mèrits. Aquesta quantitat és la mínima imprescindible per a poder cobrir el nombre més gran possible de places de la convocatòria.

Deudero ha justificat aquesta decisió assenyalant que “l’objectiu és fer un concurs de mèrits àgil, ràpid i amb els mínims criteris imprescindibles perquè el màxim de conductors puguin treballar devers la segona quinzena del mes de juny, ja que el fi de l’EMT és garantir la prestació d’un servei públic suficient per a l’usuari”.

Tot i això, l’edil ha puntualitzat que “tots els conductors que finalment entrin podran rebre formació per a obtenir el títol de català. Els qui ja el tenguin estaran davant en el procés de selecció. L’objectiu és que no quedin places vacants per falta de candidats”.

El tinent de batle ha afegit, en relació amb la paritat del concurs, que “en la darrera convocatòria, en què s’havia elevat aquesta paritat fins a un 40%, no es varen poder cobrir totes les places perquè no hi va haver candidates suficients. Aquest concurs s’ha llançat amb el vistiplau i negociat amb els sindicats, ja que el que prioritza ara és cobrir com més aviat millor la falta de conductors”.

La convocatòria serà publicada pròximament al Tauló d'Anuncis de la seu electrònica de l'EMT Palma: https://emtpalma.eadministracio.cat/info.0 

Estático: pie de página

 

  971 214 444

  900 701 127

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas