Asset Publisher

L’EMT obre una convocatòria per constituir una borsa de treball per a la contractació de nous xofers

NEWS

15 Feb 2019

L’EMT obre una convocatòria per constituir una borsa de treball per a la contractació de nous xofers
En 2015 la empresa municipal inició un proceso de selección para la creación de un listado de 100 conductores que se han ido incorporando

L’Empresa Municipal de Transports de Palma obrirà una convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de xofers per poder cobrir les necessitats de personal per l’augment dels serveis que es duguin a terme en determinats moments, substituir les baixes, excedències o permisos i cobrir les vacants que es produeixin per jubilacions. La convocatòria es farà segons allò que s’estableix al conveni col·lectiu de l’EMT i s’obrirà quan s’aprovin les bases pel Consell d’Administració i es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

El novembre de 2015 l’EMT va iniciar un procés de selecció per a la creació d’un llistat de 100 conductors que, durant aquests anys, s’han anat incorporant. El llistat s’ha esgotat i ara s’obre una bova convocatòria, pel procediment de concurs de mèrits, per cobrir les futures necessitats de l’empresa. Els requisits per poder presentar-se al procés de selecció és tenir el graduat escolar o l’ESO, ser espanyol o resident a la Unió Europea, tenir el carnet de conduir D amb un mínim de 12 punts de carnet i estar en disposició del Certificat d’Aptitud Professional i del nivell A2 de català.

 

La borsa s’ordenarà segons la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits. Els mèrits que es valoraran són l’acreditació de l’experiència com a conductor o conductora, per l’antiguitat del carnet “D”, per titulacions superiors a les exigides als requisits i coneixements d’idiomes.

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas