Asset Publisher

Contractació del Subministrament de targetes sense contacte no nominals de l'EMT-Palma

CONTRACTOR PROFILE

Dossier status: Archive

Contractació del Subministrament de targetes sense contacte no nominals de l'EMT-Palma

Type of contract: Supplies Process: Ordinary Procedure: Tender Dossier no: 01/16

El Consell d'Administració, en sessió de dia 14 de juny de 2016, en relació al procediment “Contracto del subministrament de la targeta no nominal sense contacte de l'EMT-Palma” va acordar el següent:

“Adjudicar,el contracte per al subministrament de targeta sense contacte no nominal, per un període de dos anys, a l'entitat: CALMELL S.A., pel preu unitari per targeta de 0,1620 euros (IVA exclòs) o un preu total de 40.500 euros (IVA EXCLÒS) pel subministrament de 250.000 targetes no nominals.”
 
L'ordre jurisdiccional civil, serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació amb la preparació i adjudicació d'aquest contracte en posseir la naturalesa de privat i no subjecte a regulacion harmonitzada.
 
Palma, a 7 de juliol de 2016.

< Back

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas