Asset Publisher

Contractació del servei d'imparticio del Curs d'Aptitut Professional pel personal de l'EMT-Palma

CONTRACTOR PROFILE

Dossier status: Archive

Contractació del servei d'imparticio del Curs d'Aptitut Professional pel personal de l'EMT-Palma

Type of contract: Services Process: Ordinary Procedure: Tender Dossier no: 06/15

El Consell d'Administració, en sessió de dia 14 de juny de 2016, en relació al procediment “Contracte del servei d'impartició del curs de formació CAP per al personal de l'EMT-Palma” va acordar el següent:

Adjudicar,  el contracte del servei de formació del certificat d'aptitud professional per als conductors de l'EMT-Palma, per  una durada d'un any prorrogable a un una altra any, a l'entitat “AUTO ESCOLA RIBAS S.L.” per un import unitari per treballador que realitzi el curs de formació C.A.P  de 124 € (IVA exclòs) fins a un quantia màxima anual de 15.750 € (IVA exclòs).

L'ordre jurisdiccional civil, serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació amb la preparació i adjudicació d'aquest contracte en posseir la naturalesa de privat i no subjecte a regulació harmonitzada.

Tenders may be presented at the following offices:

General Entry Register Calle Josep Anselm Clavé, 5 07002 Palma 971 214 444

< Back

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas