Asset Publisher

Concurs per l'adjudicació del servei de cobertura d'assegurances per 101 vehicles de l'EMT-Palma.

CONTRACTOR PROFILE

Dossier status: Archive

Concurs per l'adjudicació del servei de cobertura d'assegurances per 101 vehicles de l'EMT-Palma.

Type of contract: Services Process: Ordinary Procedure: Tender Dossier no: Exp 3/12

Concurs per a l'adjudicació del servei de cobertura d'assegurances per a 101 vehicles de l'EMT-Palma.

El Consell d'Administració extraordinari de data 29 de maig de 2012 va acordar: Adjudicar , si escau, el contracte pel servei d’assegurances per a 101 autobusos de l’EMT-Palma, per un període de set mesos , a l’entitat: “ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.", pel preu de 371.329,59 euros.

< Back

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas