Introducción Perfil

Benvinguts al Perfil del contractant de l'Empresa Municipal de Transports de Palma de Mallorca

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació que realitza l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'EMT-Palma, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Informació

Dades de contacte

Serveis Jurídics - Secció de contractació
Carrer Josep Anselm Clavé, 5 07002 Palma
971 214 444

  • Entitat:Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, S.A.
  • Òrgan de contractació:Consell d'Administració
  • Dependència que tramita l'expedient:Serveis Jurídics

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas