Estático: Atención al cliente, formularios

FAQs

Preguntes més freqüents

Quin és el títol de transport que me resulta més econòmic?

La Targeta Ciutadana és el mitjà de pagament que surt més barat. Segons la vostra situació (resident, estudiant, pensionista, família nombrosa...) pagareu una quantitat diferent. A més a més, si sou residents a Palma o algun municipi amb conveni, teniu l’opció de carregar a la targeta un dels abonaments integrats en aquesta: T-20 viatges, T-50 viatges o un dels T-Mes (residents, pensionistes, menors o família nombrosa) que suposen un estalvi important respecte del preu dels perfils i del bitllet senzill i que us permetran realitzar viatges il·limitats durant 30 dies naturals (a excepció del T-20 i del T-50). Tots els abonaments caduquen al cap de 30 dies naturals i són vàlids a les línies urbanes.

La Targeta 10, amb la qual podreu viatjar a totes les línies urbanes per un preu més reduït que el bitllet ordinari. No es poden recarregar, serveixen per a 10 viatges i es venen al centre d'atenció al client de l'EMT, papereries, estancs i d'altres centres autoritzats.

Què és el transbordament gratuït?

Quan viatjau amb la Targeta Ciutadana, teniu 90 minuts per poder realitzar un transbordament a qualsevol altra línia diferent de forma totalment gratuïta.

Com funciona el transbordament gratuït?

Només heu d’acostar la Targeta a la màquina cancel·ladora i aquesta detectarà que fa menys de 90 minuts que heu pujat al primer bus i descomptarà un viatge gratuït.

En el cas de transbordar des de qualsevol línia a la L 1 en direcció Aeroport, quan pujeu al bus heu de pitjar el botó nº “2” de la cancel·ladora i després passar la Targeta. D’aquesta forma us descomptarà el preu de la vostra tarifa de “aeroport” amb Targeta i quan pujeu al bus de la L1 es realitzarà transbordament gratuït.

A partir de quina edat els al·lots paguen l'autobús?

Els menors de cinc anys poden viatjar gratuïtament a totes les línies de l'EMT sense targeta, sempre acompanyats d'un adult que aboni la corresponent tarifa i que se'n faci responsable. Per seguretat, només es permetrà l’accés gratuït a 4 menors per un adult de pagament.

Entre els 5 i els 12 anys, els nins i nines tampoc paguen però han de portar la targeta ciutadana.

Quin és l'import màxim amb què podeu pagar?

El Reglament de drets i obligacions de l'usuari del transport públic a Palma regula aquest apartat i estableix que s'ha de pagar amb moneda no superior a 10 euros.

Com podeu obtenir la Targeta Ciutadana?

Podeu sol·licitar-la a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Palma (OAC) i a la nostra oficina d'atenció al client presentant només el DNI i/o el llibre de família si és un menor. Les persones que resideixin a municipis amb conveni en matèria de Targeta Ciutadana amb l'Ajuntament de Palma han d'anar als seus respectius ajuntaments.

Quina tarifa heu de pagar si utilitzau la Targeta Ciutadana?

La tarifa depèn del perfil que tingueu activat a la vostra targeta en el moment de cancel·lar el viatge. Per més informació podeu consultar les tarifes vigents.

Només els perfils de resident i menor de 16 anys s’actualitzen automàticament si es fa una recàrrega a qualsevol establiment que disposi de terminal per fer-ho. Els altres perfils precisen la presentació de documentació per renovar-ho.

Què heu de fer si la Targeta Ciutadana no funciona?

Heu de lliurar la targeta al conductor perquè comprovi si té saldo. Si no té saldo, heu de pagar un bitllet ordinari. El més aviat possible, us heu de dirigir a una OAC o a la nostra oficina d'atenció al client i sol·licitar-ne una de nova.

Què he de fer si m'han retirat la Targeta Ciutadana per ús incorrecte?

Us heu de presentar al centre d'atenció al client de l'EMT on podreu sol·licitar-ne la devolució presentant el DNI i, si es tracta d'un menor a càrrec vostre heu de presentar el seu DNI o bé el llibre de família. Transcorregut un mes des de la sol·licitud, la podreu recuperar a la mateixa oficina presentant el DNI i previ pagament de la sanció per ús indegut.

En cas que la persona que porti la targeta sigui el titular però no l’hagi validat en accedir al bus, haurà de pagar un recàrrec per import del triple del bitllet ordinari de la línia que estigui utilitzant, bé a l’inspector en el mateix moment o bé a les oficines d’atenció al client de l’EMT en un període màxim de 5 dies hàbils. En cas de no acudir a l’oficina, es bloquejarà la targeta havent de sol·licitar-ne un duplicat previ pagament de la sanció.

Si aprecia alguna irregularitat en el meu títol de viatge, Pot el conductor retindre-ho?

Sí, a més a més hauràs de pagar el bitllet, i si es tracta d’un inspector la sanció corresponent.

Quin és l’abonament que més me convé?

Depèn del nombre de viatges que realitzis en un mes. Si només en fas un al dia o entre 4 i 5 a la setmana, et convé el T-20. Per dos o més al dia, el T-50 i si en fas més de 4 al dia, potser te convengui el títol il·limitat que el cas de que tenguis perfil de pensionista o menor de 17 anys, surt molt econòmic.

He d'esperar que caduqui el AT/títol abans de recarregar-ho?

Si es tracta del mateix títol no fa falta, però si vol carregar un títol diferent al que encara està actiu, sí que és necessari esperar que caduqui.

Des de quan comença a comptar els 30 dies per la caducitat dels abonaments?

Des del primer viatge que realitzes després de la càrrega.

Com puc recuperar un objecte que he perdut a l'autobús?

Els objectes trobats als autobusos de l'EMT s'envien el dia laboral següent a l’Oficina d'Objectes Trobats de l’Ajuntament de Palma situada a l’edifici Avingudes (Avinguda Gabriel Alomar 18 - Palma Tel. 971 22 59 06), on es podran recuperar.

A l’oficina d'atenció al client de l'EMT vos podem informar de la llista d'objectes trobats, però en qualsevol cas s'han de recollir a l’Ajuntament

Com podeu fer un suggeriment o una reclamació?

Podeu utilitzar el formulari a l’efecte que trobareu a la plana web o també fer-los per escrit, personalment o per carta, al Centre d'Atenció al Client del carrer Josep Anselm Clavé, 5, baixos, 07002, de Palma. Per fer reclamacions sobre accidents és imprescindible conservar el bitllet o presentar la Targeta Ciutadana o la Targeta 10 amb què s'ha abonat el trajecte, si els fets s'han esdevingut dins de l'autobús.

Si vaig en cadira de rodes com puc accedir al bus?

Les persones impossibilitades que es traslladen amb cadires de rodes, poden accedir al vehicle per la porta central mitjançant la rampa d’accés que desplegarà el conductor. S'han de situar tot seguit a la plataforma central i cenyir el cinturó de seguretat de l'autobús.

Podeu pujar a l'autobús amb maletes?

El Reglament de drets i obligacions dels viatgers regula el que afecta la qüestió dels paquets. En podeu dur sempre que no suposin molèsties o incomoditats per a la resta dels viatgers, la qual cosa ha de determinar el conductor, com a responsable del vehicle. La majoria de bussos de la L1 disposen de maleters per poder col·locar-la sense molestar la resta d’usuaris.

Podeu accedir al bus amb una bicicleta?

Només si aquesta està plegada i empaquetada. No podeu pujar amb una bicicleta oberta, ni amb cap post de surf, ni tampoc amb patins posats.

Podeu pujar cans al bus?

Si, a les a línies, 1-2-3-15-20-21 i 30. Sempre que vagin en corretja i portin morral. Podeu consultar les normes per poder pujar cans al bus a l’apartat d’atenció al client.

A totes les línies si es tracta de cans pigall, amb corretja. També en el cas d'animals petits, si els duis en una bossa o maleta adaptada per traslladar-los, i sempre que el conductor consideri que no són una molèstia o un perill per a la resta dels viatgers.

Si duis un cotxet d'infant petit, podeu accedir al bus?

Podeu accedir al bus per la seva porta central sempre que l'ocupació efectiva i màxima del vehicle ho permeti, amb el cotxet obert. Us heu de situar immediatament a la plataforma central de l'autobús, accionar tots els mecanismes de seguretat del cotxet i mantenir l'infant dins aquest durant el viatge. En tot moment, la persona adulta que acompanya l'infant n'és responsable durant el trajecte.

Puc utilitzar la rampa per a accedir a l'autobús amb un cotxet de bessons?

Sí, però només en el cas que el seu carro sigui de bessons, mai amb un carro simple.

Com a persones majors, teniu uns seients reservats al bus?

Dins del bus hi ha uns seients expressament reservats a persones amb mobilitat reduïda, que sempre, en nom del civisme i de la bona educació, els usuaris haurien de cedir a les persones que els puguin necessitar.

Si, viatjant amb bus, patiu un accident o dany físic, què heu de fer?

Quan es produeixen danys personals o materials als viatgers dels vehicles, ho heu de comunicar obligatòriament i de forma immediata al conductor, el qual us donarà un tiquet d'accident que juntament amb el bitllet o la Targeta Ciutadana, s'ha de presentar per realitzar la posterior reclamació.

On us heu de dirigir per obtenir informació sobre els serveis de l'EMT?

Podeu accedir a la pàgina web de l'EMT (www.emtpalma.es), enviar un e-mail a usuaris@emt.palma.es o telefonar al 971 21 4444. També podeu acudir personalment al Centre d'Atenció al Client del carrer Josep Anselm Clavé, núm. 5, de Palma.

Com puc saber les línies que passen per una parada?

A cada parada hi ha informació de totes les línies que hi passen, especificant el seu itinerari en ambdós sentits. Per facilitar la vostra ubicació, la parada on us trobau es troba assenyalada amb un indicatiu vermell que diu "vostè és aquí". També pot consultar els plànols penjats a les marquesines, la informació a la plana web de EMT (www.emtpalma.es) o els plànols de mà distribuïts gratuïtament als usuaris.

Com puc saber quan passarà el bus per una parada?

Mitjançant l’aplicació gratuïta MobiPalma, que podeu davallar-vos des de la vostra app store, per Android i iOS pels vostres dispositius mòbils.

A més L’EMT compta amb 100 pantalles informatives distribuïdes per les parades de la seva xarxa de transports que mostren el temps que falta perquè arribin les diferents línies que s’aturen.

Puc pujar al bus menjant o bevent?

No, no està permès pujar al bus menjant ni bevent.

Quina és la norma que regula el servei, així com els drets i deures dels usuaris?

El Reglament del Servei de transports col·lectius urbans de Palma de Mallorca de 21 de desembre de 2006, publicat al BOIB nº 14 de 27/01/2007.

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas