Estático: Atención al cliente, formularios

Accés cans al bus

Regulació de l’accés dels cans a l’autobús

 1. Les línies en què l’EMT permet als passatgers viatjar amb cans sense cistella de transport són les L1, A1, A2, L2, L3, L4, L20 i L35. L11, L14, L16, L24, L31, L32, L46 i L47. A partir de dia 1 de febrer de 2020, l’Empresa Municipal de Transport (EMT) permetrà als passatgers viatjar amb mascotes en 8 línies més: L11, L14, L16, L24, L31, L32, L46 i L47, que s'afegeixen a les que ja ho permetien: L1, A1, A2, L2, L3, L4, L20 i L35.
 2. Solament es permetrà l'accés dels cans en els busos de les línies que l'EMT determini autoritzades per transportar-los.
 3. Tots els cans, llevat dels que viatgen en una cistella de transport homologada, han d’anar lligats amb corretja i dur morrió.
 4. Perquè el ca pugui pujar al vehicle s’ha d’abonar un bitllet de 0,30€.
 5. Els cans petits que viatgen en una cistella de transport homologada, així com els cans pigall, poden viatjar gratuïtament.
 6. Els usuaris han d’accedir al vehicle, juntament amb el seu ca, per la porta davantera i en haver abonat el bitllet s’han de situar a la plataforma del final de l’autobús.
 7. El conductor pot denegar l’accés a l’autobús d’un animal que no dugui morrió i corretja, amb una aparença perillosa o que pugui causar una molèstia greu als passatgers.
 8. Tampoc hi poden accedir els animals quan no hi ha espai disponible al vehicle.
 9. El conductor pot sol·licitar en qualsevol moment que un animal sigui baixat de l’autobús si molesta els altres usuaris o té una conducta agressiva o perillosa.
 10. Els cans inclosos a la llista de potencialment perillosos no s’admeten a l’autobús.
 11. L’amo de l’animal ha de mantenir-lo controlat en tot moment. Així mateix, no es permet col·locar-lo en un seient. El personal d’EMT no pot fer-se càrrec de l’animal en cap cas.
 12. Els animals que es transporten als autobusos de l’EMT són responsabilitat de la persona que viatja amb ells.
 13. L’amo de l’animal és responsable de qualsevol dany causat per aquest animal a qualsevol altra persona o propietat que es trobi a l’autobús. El cost de qualsevol reparació o neteja és a càrrec de l’amo de l’animal.
 14. Tots els animals es transporten sota la responsabilitat dels seus amos i l’empresa no és en cap cas responsable de pèrdues ni de danys.

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas