Editor de continguts

Procés de selecció de personal per cobrir places de Comandaments Intermedis en Disseny i Administració d' Infraestructures de TIC en el Departament de Sistemes d' Informació

OFERTES D'OCUPACIÓ

Estat de l'expedient: Ofertes finalitzades

Procés de selecció de personal per cobrir places de Comandaments Intermedis en Disseny i Administració d' Infraestructures de TIC en el Departament de Sistemes d' Informació

Tipus de contracte: Laboral Tipus de tramitació: Ordinària Procediment de contractació: Altres Nº d'expedient: 2-2018

Descripció

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A., en la sessió de dia 5 de juliol de 2018
va aprovar les bases que s'adjunten, que regiran el procés de selecció, per cobrir places de Comandaments intermedis en Disseny
Administració d'Infraestructures de TIC en el Departament de Sistemes d'Informació.
El termini de presentació d'ofertes es de 20 dies naturals a explicar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, si l'últim dia fos diumenge o festiu, aquest termini finalitzarà el proper dia hàbil.

Les candidatures es podran presentar a les següents oficines:

Registre General d'Entrada Carrer Josep Anselm Clavé, 5 07002 Palma 971 214 444

Cocheras EMT-PALMA Polígon San Mateo Carretera Coll de'n Rebassa - Son Ferriol 07007 Palma de Mallorca

Registre General d'Entrada
  • Horari: de 8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres

971 214444

Per a la realització de consultes sobre aquest procediment pot dirigir-se a les següents persones:

Departamento de RRHH

< Tornar

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas