Editor de continguts

L’EMT obre una convocatòria per constituir una borsa de treball per a la contractació de nous xofers

NOTÍCIES

15 de febr. 2019

L’EMT obre una convocatòria per constituir una borsa de treball per a la contractació de nous xofers
El 2015 l’empresa municipal va iniciar un procés de selecció per a la creació d’un llistat de 100 conductors que s’han anat incorporant

L’Empresa Municipal de Transports de Palma obrirà una convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de xofers per poder cobrir les necessitats de personal per l’augment dels serveis que es duguin a terme en determinats moments, substituir les baixes, excedències o permisos i cobrir les vacants que es produeixin per jubilacions. La convocatòria es farà segons allò que s’estableix al conveni col·lectiu de l’EMT i s’obrirà quan s’aprovin les bases pel Consell d’Administració i es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

El novembre de 2015 l’EMT va iniciar un procés de selecció per a la creació d’un llistat de 100 conductors que, durant aquests anys, s’han anat incorporant. El llistat s’ha esgotat i ara s’obre una bova convocatòria, pel procediment de concurs de mèrits, per cobrir les futures necessitats de l’empresa. Els requisits per poder presentar-se al procés de selecció és tenir el graduat escolar o l’ESO, ser espanyol o resident a la Unió Europea, tenir el carnet de conduir D amb un mínim de 12 punts de carnet i estar en disposició del Certificat d’Aptitud Professional i del nivell A2 de català.

 

La borsa s’ordenarà segons la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits. Els mèrits que es valoraran són l’acreditació de l’experiència com a conductor o conductora, per l’antiguitat del carnet “D”, per titulacions superiors a les exigides als requisits i coneixements d’idiomes.

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas