Editor de continguts

L’EMT crea un borsí per internalitzar les tasques de manteniment electromecàniques de la flota de busos

NOTÍCIES

20 de jul. 2020

L’EMT crea un borsí per internalitzar les tasques de manteniment electromecàniques de la flota de busos
L’EMT crea un borsí per internalitzar les tasques de manteniment electromecàniques de la flota de busos

El proper mes d’agost finalitza el contracte de manteniment amb ASITSA i per això és necessari reforçar aquesta categoria laboral dins l’EMT

La internalització de las tasques de manteniment que fins ara estava privatitzat consolida l’aposta de l’equip de govern per anar internalitzant serveis a l’empresa pública i donar estabilitat laboral als treballadors actuals

 

> Enllaç a la convocatòria

 

Palma, 14 de juliol de 2020.-
El
Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) ha aprovat avui crear un borsí de treball per la realització de tasques de manteniment electrònic dels vehicles.

Les bases que regiran aquest borsí, que ara publicaran tant  al BOIB i  com a la web de l’EMT, estableixen el procés de selecció de subalterns, treballs auxiliars i iniciació professional per a les tasques d’electromecànica.

La creació d’aquesta borsa de treball ve motivada pel fet que el proper mes d’agost finalitza el contracte de manteniment de la flota d’autobusos amb l’entitat privada ASITSA. El venciment d’aquest contracte farà que determinades tasques d’electromecànica que venien realitzant els operaris d’aquesta empresa passin a ser assumides per treballadors/es  de l’EMT, fent necessari reforçar aquesta categoria laboral.

Amb la internalització de las tasques de manteniment l’EMT reforça l’aposta de l’equip de govern per anar internalitzant serveis a l’empresa pública que fins ara estaven en mans privades i, a la vegada, anar creant oportunitats d’estabilitat laborals per als treballadors.

Entre d’altres requisits, el borsí estableix que les persones aspirants hauran de tenir el títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà a l'especialitat de Tècnic en manteniment electromecànic; o Grau de les famílies professionals d’electricitat i electrònica, transports i manteniment de vehicles o equivalents o bé acreditar experiència mínima de 36 mesos en empreses de manteniment electromecànic o, electricitat i electrònica d’automoció en els 6 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud. Així mateix es farà una reserva del 40 per cent de les places que es posin a disposició per a dones i d’un 5 per cent per a persones que tenguin un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Amb la creació d’una borsa de treball es pretén, d’una banda, establir una prelació d’aspirants en què la valoració dels mèrits sigui objectiva i que es respectin els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i de l’altra, dotar-la d’una gestió àgil i eficaç per aconseguir una ràpida assignació de recursos humans.

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas