Editor de continguts

Informació per a taxistes: Prova pilot per a la prestació del servei de transport a la demanda mitjançant una aplicació mòbil.

NOTÍCIES

26 d’abr. 2020

Informació per a taxistes: Prova pilot per a la prestació del servei de transport a la demanda mitjançant una aplicació mòbil.

Informació per a taxistes

EMT Palma posa en marxa una prova pilot per a la prestació del servei de transport a la demanda mitjançant una aplicació mòbil. El servei es presta amb la combinació d’autobusos d’EMT Palma i turismes amb llicència, com a mesura per pal·liar els efectes de la crisi sanitària del Covid-19 i millorar el servei de transport públic en el seu conjunt tot adaptant-lo a la nova realitat de mobilitat en base al Reial Decret 463/2020 (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), pel qual es declara l'estat d'alarma a Espanya, i a l’article 2 de l’ordre TMA/230/2020 (BOE núm. 68, de 15 de març de 2020). Per això, els titulars de les llicències al transport de viatgers amb turismes poden sol·licitar l’alta per a la prestació del servei d’acord amb document adjunt.

Instruccions:

  1. Llegir, completar i signar el formulari adjunt.
  2.  EMT Palma comprovarà la informació proporcionada davant l’autoritat competent i tramitarà l’alta a la plataforma tecnològica.
  3. Un cop comprovada la informació, rebrà a l’adreça de correu electrònic indicada tota la informació relativa a la descàrrega i alta a l’aplicació del seu telèfon mòbil. Es donarà d’alta fins a 3 conductors per cada llicència si així consta al registre de l’autoritat competent, i per tant cada conductor haurà de seguir a títol individual el procés de descàrrega i instal·lació de l’aplicació al seu telèfon mòbil o tableta amb connexió a dades.
  4. Completar les dades del seu vehicle d’acord amb les instruccions que haurà rebut.
  5. Durant la seva jornada de feina com a conductor, tindrà l’aplicació oberta i en disposició de rebre peticions de servei.

 

Url del formulari

 

 

Url del formulari

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas